معنی و ترجمه کلمه formfitting به فارسی formfitting یعنی چه

formfitting


ظاهرى ،مطابق طرح بدن ،بشکل بدن ،چسبان ببدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها