معنی و ترجمه کلمه forming به فارسی forming یعنی چه

forming


شکل دادن
علوم مهندسى : شکل گيرى
علوم هوايى : فرم کارى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها