معنی و ترجمه کلمه formularization به فارسی formularization یعنی چه

formularization


فرمول سازى ،کوتاه سازى ،ضابطه سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها