معنی و ترجمه کلمه formulization به فارسی formulization یعنی چه

formulization


)=formulation(فرمول بندى ،فرمول سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها