معنی و ترجمه کلمه forsythia به فارسی forsythia یعنی چه

forsythia


(گ.ش ).هيفل ،حربع ،فورسينيه ،ياس زرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها