معنی و ترجمه کلمه fortitude به فارسی fortitude یعنی چه

fortitude


پايمردى ،شهامت اخلاقى ،شکيبايى ،بردبارى ،ثبات


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها