معنی و ترجمه کلمه fortuitously به فارسی fortuitously یعنی چه

fortuitously


بطوراتفاقى ،برحسب اتفاق ،اتفاقا،تصادفا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها