معنی و ترجمه کلمه founder به فارسی founder یعنی چه

founder


از پا افتادن ،لنگ شدن ،فرو ريختن ،غرق کردن( کشتى)،فرورفتن ،برپا کننده ،موسس ،بنيان گذار،ريخته گر،قالبگير
علوم مهندسى : بنيانگذار
معمارى : ريخته گر
قانون ـ فقه : موسس شرکت
علوم نظامى : غرق کردن ناو


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها