معنی و ترجمه کلمه free thinkers به فارسی free thinkers یعنی چه

free thinkers


ازاد فکران
قانون ـ فقه : افرادى که از طريق استدلال منطقى به نتايج دينى مى رسند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها