معنی و ترجمه کلمه free world به فارسی free world یعنی چه

free world


جهان ازاد
قانون ـ فقه : کشورهاى غير کمونيست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها