معنی و ترجمه کلمه freight charges به فارسی freight charges یعنی چه

freight charges


بازرگانى : مخارج حمل ،هزينه هاى حمل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها