معنی و ترجمه کلمه freight payable at destination (fpad) به فارسی freight payable at destination (fpad) یعنی چه

freight payable at destination (fpad)


بازرگانى : هزينه حمل در مقصد پرداخت مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها