معنی و ترجمه کلمه frequency analizer به فارسی frequency analizer یعنی چه

frequency analizer


علوم مهندسى : اناليزور فرکانس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها