معنی و ترجمه کلمه frequency dividing network به فارسی frequency dividing network یعنی چه

frequency dividing network


اتصال مقسم فرکانس
علوم مهندسى : شبکه تقسيم فرکانس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها