معنی و ترجمه کلمه frequency of calls به فارسی frequency of calls یعنی چه

frequency of calls


تراکم ترافيک
علوم مهندسى : تراکم مکالمه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها