معنی و ترجمه کلمه frequency of vibration به فارسی frequency of vibration یعنی چه

frequency of vibration


عمران : تکرار ارتعاش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها