معنی و ترجمه کلمه frequency swing به فارسی frequency swing یعنی چه

frequency swing


علوم مهندسى : انحراف فرکانس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها