معنی و ترجمه کلمه frequency swing به فارسی frequency swing یعنی چه

frequency swing


علوم مهندسى : انحراف فرکانس


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها