معنی و ترجمه کلمه frequentness به فارسی frequentness یعنی چه

frequentness


زيادى ،تکرار،کثرت وقوع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها