معنی و ترجمه کلمه freshman به فارسی freshman یعنی چه

freshman


جديد الورود،دانشجوى سال اول دانشکده
روانشناسى : دانشجوى سال اول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها