معنی و ترجمه کلمه friar به فارسی friar یعنی چه

friar


راهب صومعه ،راهب درويش و سائل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها