معنی و ترجمه کلمه friction velocity به فارسی friction velocity یعنی چه

friction velocity


معمارى : سرعت اصطکاکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها