معنی و ترجمه کلمه frost hoil به فارسی frost hoil یعنی چه

frost hoil


اماس ،يخزدگى ،ازدياد حجم دراثر يخبندان بادکردگى
معمارى : ورم يخزدگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها