معنی و ترجمه کلمه frozen assets به فارسی frozen assets یعنی چه

frozen assets


دارائيهاى مسدود
بازرگانى : دارائى که بعلت ادعاى فرد يا افرادى قابل فروش نميباشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها