معنی و ترجمه کلمه frustrate به فارسی frustrate یعنی چه

frustrate


بدل کارى( کشتى)،خنثى کردن ،هيچ کردن ،باطل کردن ،نااميد کردن ،فکر کسى را خراب کردن ،فاسدشدن
ورزش : بدل کارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها