معنی و ترجمه کلمه fud به فارسی fud یعنی چه

fud


)=fuddy duddy(ادم قديمى مسلک ،ادم امل ،شخص اندک بين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها