معنی و ترجمه کلمه fugle به فارسی fugle یعنی چه

fugle


(نظ ).پيشرو شدن ،پيشاهنگ شدن ،سرمشق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها