معنی و ترجمه کلمه fulcrum به فارسی fulcrum یعنی چه

fulcrum


نقطه دوران ،نقطه اتکاء،شاهين ترازو،اهرم ،داراى نقطه اتکاء کردن ،تکيه گاه ساختن پايه دار کردن
علوم مهندسى : نقطه اتکاء
روانشناسى : تکيه گاه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها