معنی و ترجمه کلمه full container load (fcl) به فارسی full container load (fcl) یعنی چه

full container load (fcl)


بازرگانى : ظرفيت پر کانتينر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها