معنی و ترجمه کلمه functionality به فارسی functionality یعنی چه

functionality


شيمى : عامليت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها