معنی و ترجمه کلمه funkia به فارسی funkia یعنی چه

funkia


( )=plantain lily(گ.ش ).سوسن ژاپونى ،هوسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها