معنی و ترجمه کلمه furbish به فارسی furbish یعنی چه

furbish


پرداخت کردن ،پاک کردن ،جلا دادن ،تجديد کردن ،صورت تازه دادن به ،تجديد نظرکردن در

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها