معنی و ترجمه کلمه fusible wire به فارسی fusible wire یعنی چه

fusible wire


علوم مهندسى : سيم ذوب شونده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها