معنی و ترجمه کلمه fuzz به فارسی fuzz یعنی چه

fuzz


کرک ،ريش تازه جوان ،کرکى شدن ،ريش ريش شدن ،کرکى کردن ،پرزدارکردن ،مست کردن ،گيج کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها