معنی و ترجمه کلمه gab به فارسی gab یعنی چه

gab


پرگفتن ،گپ زدن ،(م.م ).دروغ گفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها