معنی و ترجمه کلمه gad به فارسی gad یعنی چه

gad


سيخک ،سيخ ،ديلم ،گوه ،نيزه ،سنان ،اندازه گيرى طول ،شلاق سيخى ،ترابخدا،ميله زدن به ،با ميله بستن ،با ميخ محکم کردن ،هرزه گردى کردن ،جاد فرزند يعقوب و زلفه
ورزش : شلاق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها