معنی و ترجمه کلمه gain or loss به فارسی gain or loss یعنی چه

gain or loss


بازرگانى : سود يا زيان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها