معنی و ترجمه کلمه gaiter به فارسی gaiter یعنی چه

gaiter


زنگال کفش ،پوشش روى کفش ،پاتابه ،گتر
ورزش : گتر
علوم نظامى : پارچه سفيدى که روى کفش بسته مى شود گتر پارچه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها