معنی و ترجمه کلمه galley west به فارسی galley west یعنی چه

galley west


ويران ،درهم و برهم ،رو بويرانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها