معنی و ترجمه کلمه gallic acid به فارسی gallic acid یعنی چه

gallic acid


(ش ).اسيد گاليک ،جوهر مازو،C7 H6 O5 H2 O

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها