معنی و ترجمه کلمه gallophile به فارسی gallophile یعنی چه

gallophile


)francophile(فرانسه دوست ،دوستدار اقوام گل و فرانسوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها