معنی و ترجمه کلمه galvanizing plant به فارسی galvanizing plant یعنی چه

galvanizing plant


علوم مهندسى : واحد اب روى کارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها