معنی و ترجمه کلمه galvano-cautery به فارسی galvano-cautery یعنی چه

galvano-cautery


داغ الکتريکى ،داغ کردن الکتريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها