معنی و ترجمه کلمه gamble به فارسی gamble یعنی چه

gamble


برد و باخت ،قمار کردن ،شرط بندى کردن ،قمار
بازرگانى : سفته بازى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها