معنی و ترجمه کلمه game bird به فارسی game bird یعنی چه

game bird


يک امتياز
ورزش : پرنده موردنظر در شکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها