معنی و ترجمه کلمه game misconduct penalty به فارسی game misconduct penalty یعنی چه

game misconduct penalty


ورزش : ¹ 1دقيقه اخراج بازيگر خطاکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها