معنی و ترجمه کلمه gang tackle به فارسی gang tackle یعنی چه

gang tackle


ورزش : با چند بازيگر حريف را فرود اوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها