معنی و ترجمه کلمه gantline به فارسی gantline یعنی چه

gantline


رجه يا طنابى که براى بار کشى و اويختن لباس مورد استفاده قرار ميگيرد،بندرجه
علوم نظامى : طناب قرقره
علوم دريايى : طناب بالابر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها