معنی و ترجمه کلمه gap grading به فارسی gap grading یعنی چه

gap grading


دانه بندى ناپيوسته
معمارى : دانه بندى گسسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها