معنی و ترجمه کلمه gapeworm به فارسی gapeworm یعنی چه

gapeworm


يکجورکرم که درگلوى مرغ رفته راه نفس کشيدن انرامى بند د

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها