معنی و ترجمه کلمه garboard strake به فارسی garboard strake یعنی چه

garboard strake


علوم نظامى : باريکه تحتانى ناو
علوم دريايى : باريکه تحتانى ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها